Om senteret

SPK – Stavanger Pistolklubb

Driver pistolskyting av diverse former, felt, duell, fin og grov pistol.

S-SSL – Stavanger Sportskytterlag

Driver med Dynamisk skyting (IPSC), tidligere kalt praktisk skyting, Sivilpistol, Steel Challenge samt Second Chance.

SRJFF – Stavanger Jeger og Fiskerforening

Driver rifleskyting, jegerskyting samt haglebaner på nabo tomt.For å benytte anleggene må man være medlem av en av disse klubbene, eller bli Privat medlem i Skytesenteret.

Man kan bli  privatmedlem, dvs. kunne benytte anlegget alle dager fra 08.00 til 21.00 utenom  klubbenes treningskvelder (man og tirs 16-21) I tillegg må alle gjennom et kurs innen sikkerhet, baneinstrukser, standplassledelse etc for å kunne benytte banene på egen hånd.

•    SRJFF har treningskvelder på riflebanen mandager kl 18.00 til 20.30.

•    SPK har treningskvelder på pistolbanen på mandager mellom kl 16.00 og 21.00.

•    S-SSL har treningskvelder på pistol- og riflebanen tirsdager mellom kl 16.00 og 21.00.

På disse kveldene kan medlemmer i de respektive klubbene benytte banene til trening på de betingelser de enkelte klubbene har. Klubbene har i tillegg anledning til å avholde et fåtall skyte-stevner utenom disse faste treningsdager.

Resterende tid er forbeholdt personmedlemmene, som således kan benytte banene når det måtte passe den enkelte.

Anlegget er tilpasset den aktive og travle hverdagen vi alle er del av, og som gjør at vi ikke alltid har anledning til å benytte skytebaner kun de korte tider andre har tid til å ta i mot deg.

Riflebanene er alle utstyrt med elektroniske skiver med monitorer som er kortaktiverte.Enkelt sagt: medlemmene har et kort som en fyller opp med f.eks 100, 250, 1000 treff etc. For hver treff i blinken teller systemet ned til kortet er tomt. En kan i tillegg veksle mellom innskytingsbenker, feltfigurer, standardskivene og løpende elg med det samme kortet.

Det er i tillegg et adgangs-kontrollsystem hvor men får privilegier til å benytte de baner en har lovlig våpenkort til å bruke. (En som f.eks ikke har våpenkort for pistol, har ikke noe på pistolbanen å gjøre)

Hele baneanlegget video-overvåket, for å ha kontroll på bruken og evnt overtredelser / innbrudd etc.

Forutsetning for personmedlemmenes tilgang på banene er at de har gjennomgått et kurs som avholdes av senterets instruktører. Dette kurset inneholder alt hva man trenger å kunne innen standplassledelse, sikkerhetsregler, baneinstrukser og kjentmanns-kunnskaper på banene.

Så: følgende er forutsetning for å benytte Skytesenteret sine baner som personlig medlem:

•    Inneha norsk våpenkort for enten rifle og eller pistol/revolver

•    Betaling av årskontingent i skytesenteret  f.t. kr 2000 

•    Sikkerhetskurs/opplæring i standplassledelse. Gratis ved inngåelse av privatmedlemskap

På klubbkveldene er det de enkelte klubbenes ansvar å påse at sikkerhets- og bane-instrukser overholdes, og at disse følges av alle medlemmer etc som deltar i skytingen.