Om oss

Området som banene er anlagt på har lenge vært var regulert til skyting, og tidligere benyttet av S-SSL. I 2014/2015 ble det besluttet å bygge to nye bygg på banene og lage et up-to date skyte-anlegg som kunne betjene jegere og skyttere på en trygg, tidsriktig og bedre måte.

Dette har resultert i det mest moderne skyte-anlegget i Norge.

Hele anlegget er eiet av Skytesenteret as, som også drifter banene.

De tre klubbene har egne treningskvelder for sine medlemmer, mens den resterende kapasiteten er avsatt til personmedlemmer. Klubbene har også anledning til å avholde konkurranser etc i enkelte helger.

Medlemmer i SPK, SRJFF og S-SSL kan benytte banene på klubbenes treningskvelder, mens all annen kapasitet er forbeholdt personmedlemmene, med unntak av en del helger hvor det avvikles konkurranser.

Bak klubben og anlegget står 4 firma som har sørget for at prosjektet kunne la seg gjennomføre. Dette er Høse as, Jasa Holding as, Hubertus as og Aarebråt as. I tillegg er Stavanger & Rogaland Jeger og Fiskerforening (SRJFF), Stavanger Pistolklubb (SPK) og Stavanger Sportsskytterlag (S-SSL) medeiere i anlegget.