Bli medlem

Hvordan få tilgang:

•    Bli Personmedlem  i Skytesenteret as (ikke noe innskudd eller kjøp av aksje som tidligere)

•    Betale en årlig kontingent på kr 2000. Dette betyr at en må fornye medlemskapet sitt årlig for å kunne opprettholde sine privilegier til å benytte banene når en selv ønsker det.

 •    Ha gyldig våpenkort for rifle eller pistol. (du får kun tilgang på de baner du har våpenkort for)

•    Ha gjennomgått en gratis og inkludert sikkerhets-opplæring, et forenklet standplass leder kurs som gjør deg i stand til å benytte anlegget på en sikker og forsvarlig måte.

Ta kontakt med oss, så får du den informasjonen du trenger.